Academic Calender

Shikshan Maharshi Guruvarya R. G. Shinde Mahavidyalaya has been accredited Grade "A" with CGPA 3.15 by NAAC.
Sl.No Name View
1 ACADEMIC CALENDAR 2020-21 View
2 College Academic Calender 2018-19 View
AQAR